Keer naar binnen, verbind je met jezelf en voel wat er aanwezig is.
Zodat jij kunt gaan verwerken, helen en/of loslaten wat jou niet meer dient.
Zodat jij kunt gaan zijn wie jij echt bent.
Zodat jij kunt gaan leven vanuit liefde.

Het is jouw grootste verlangen om te leven vanuit onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en vanuit daar ook voor anderen. Het is jouw verlangen om te leven vanuit jouw hart en ziel. Om te leven vanuit wie jij echt bent tot in de kern van jouw ziel. Ergens weet je misschien wel wie jij bent, maar ergens heb jij daar ook nog wel je twijfels over.

Wat is energetische coaching?

Energetische coaching is een verzamelnaam voor verschillende soorten behandelingen waarbij er gewerkt wordt met universele energie. Je kunt denken aan reiki, chakra-, aura,- of meridiaanbehandelingen. Andere voorbeelden waarmee Parels Verbinding ook werkt zijn ziels-, aarde-, lichaams- of orgaanbehandelingen.

Ik, Merel, leg mijn handen op jouw lichaam bij een energetische behandeling. De verbinding en het contact met jouw lichaam is belangrijk voor jou en mij. Het hangt van de situatie, de persoon en de klacht af hoelang het duurt voordat alles op elkaar is afgestemd. Door de verbinding, kom je in contact met je lichaam. Soms zijn daarvoor meerdere sessies nodig. Denk maar eens aan mensen met autisme, met trauma of die slachtoffer zijn van misbruik versus mensen die al eerder lichaamsgerichte behandelingen hebben gehad en alles daar tussen in. 

Wanneer ik voel dat alles in verbinding is word ik energetisch, door liefdevolle lichtwezens, begeleid waar mijn handen te plaatsen op jouw lichaam. Ik en mijn handen zijn het instrument. Er worden via mijn handen (gedeelten van) oude stukken weggehaald die jou op dat moment niet meer dienen en waar je nu klaar voor bent om dit te gaan verwerken, helen en/of los te laten.

Er wordt vervolgens via mijn handen nieuwe energie ingestraald, waardoor je levenskracht en je zelfhelend vermogen worden gestimuleerd. Die zorgen ervoor dat je in staat bent om veranderingen tot stand te brengen en nieuwe stappen te zetten.

Herken jij je in het volgende:

♥ Je blokkeert en blijft de persoon zoals de mensen om je heen jou kennen.
♥ De twijfel, de onzekerheid en de angst worden veroorzaakt door jouw gedachten.
♥ Wat zullen anderen mensen denken als je ze eerlijk verteld over alles wat jij voelt, ziet, weet en meemaakt?
♥ Zullen ze denken dat je gek bent? Of dat je verzint wat je allemaal ervaart?
♥ Lange tijd geloofde je zelf niet eens wat je allemaal voelde, hoorde, wist en meemaakte. Hoe kan een ander je dan geloven?
♥ Je voelt je alleen in het proces waar jij nu doorheen gaat.
♥ Het lijkt wel of je de enige bent.
♥ De meeste mensen in jouw omgeving lijken jou niet te begrijpen.
♥ Alles wat voorheen wel leek te kloppen, lijkt nu niet meer te kloppen.
♥ Je bent eigenwijs en hebt je leven op jouw manier geleefd. Tenminste je dacht van wel. Nu weet je het allemaal niet meer.
♥ Je hebt twijfels over van alles en nog wat.
♥ Heel diep van binnen weet je wel welke keuze je wilt maken, maar het doet je ook pijn en dat zorgt voor een innerlijk conflict.
♥ Het voelt alsof je afscheid moet nemen van wie je was en bepaalde zaken die daarbij hoorde.
♥ Je voelt een diep verdriet en/of gemis van binnen.

“Laat los wat jou niet meer dient, ontdek wie jij echt bent en leef vanuit het vertrouwen op jezelf, je intuitie en je innerlijke wijsheid.”

Waarom kiezen voor energetische coaching?

Een energetische behandeling kan iedereen helpen. Het maakt je bewust van het onbewuste. Ieder persoon heeft verschillende ervaringen en emoties opgedaan in het leven. In dit leven (al vanaf de eerste week van de zwangerschap), in vorige levens en zelfs in andere dimensies. Al die ervaringen en emoties sla je op in jouw systeem. Met jouw systeem bedoel ik jouw lichaam, geest en ziel. 

Soms zitten deze ervaringen nog in je systeem opgeslagen terwijl je ze eigenlijk niet meer nodig hebt. Er ontstaat dan een blokkade in je systeem. Door de blokkade stroomt de levensenergie in jouw systeem niet meer lekker door. Het gevolg hiervan kan zijn dat je emotionele, sociale, spirituele, lichamelijke, of cognitieve klachten ervaart.

Een energetische behandeling helpt jou om naar binnen te keren, om te voelen wat er aanwezig is en om aan te kijken, verwerken, helen en/of los te laten wat jou niet meer dient. Je leert om te voelen in én verbinding maken met je lichaam, ziel en geest. Je leert de verbinding voelen met jezelf.

Het resultaat hiervan is dat jij steeds meer en meer in je eigen energie gaat staan. Je voelt makkelijker welke energie van jou is en welke van een ander. Je voelt beter wat je nodig hebt en het herkennen+aangeven van jouw grenzen wordt makkelijker. Je ontdekt wat jij  belangrijk vindt, wat jij wilt en hierdoor ga jij keuzes maken die passen bij jou. Je leert vertrouwen op jezelf, je intuïtie, je innerlijke wijsheid, je weten en je gevoel. 

“Her – inner wie jij ECHT bent tot in de kern van jouw ziel zonder al die lagen d.m.v. energetische coaching.”

Ik, Merel, voel en weet dat ik er mag zijn voor jou.

De afgelopen tijd voel ik mijn handen, vooral mijn handchakra’s, tintelen. Het is voor mij een heel duidelijk teken dat de universele, helende energie vanuit het universum via mijn handen door wilt stromen naar jou, zodat jij gaat aankijken, verwerken, helen en/of loslaten van dat wat zich aandient. Zodat jij gaat her – inneren van binnen in je lichaam, in je ziel en in je geest dat jij liefde bent.

Tijdens behandelingen komen er soms boodschappen bij mij binnen op zielsniveau. Ik geef deze boodschappen niet direct door. Ik stel jou vragen om zelf tot inzichten te komen. Wanneer ik merk dat jouw antwoorden op mijn vragen overeenkomen met de boodschap die ik doorkreeg vertel ik jou erover.

Ik werk dus zowel op aards niveau met 2 benen op de grond als op zielsniveau in verbinding met de bron, de kosmos en allerlei verschillende soorten liefdevolle lichtwezens.

Werkwijze

Bij een energetische behandeling leg ik mijn handen op jouw lichaam. Ik word energetisch begeleid waar mijn handen te plaatsen. Door mijn handen op jouw lichaam te leggen vindt er verbinding plaats. Ik verbind mij met jou via jouw lichaam, jij verbindt je via jouw lichaam met mij en met jezelf. Wij worden op elkaar afgestemd. Via mijn handen wordt duidelijk waar een energetische behandeling plaats mag vinden. Er worden (gedeelten van) oude stukken weggehaald die jou op dit moment niet meer dienen of waar je nu mee aan de slag mag om het in eerste instantie te gaan verwerken en helen. Pas wanneer je iets hebt verwerkt en geheeld kun je het los laten. Wanneer er (gedeelten van) oude stukken zijn weggehaald wordt er nieuwe energie ingestraald. Deze energie helpt en ondersteunt  jou in jouw persoonlijke proces met verwerken, helen en loslaten.

Ieder mens en iedere klacht is anders, waardoor iedere behandeling ook anders is. Het mooie van energetische behandelingen is dat je leert voelen in je lichaam. Er wordt aangeraakt wat nodig is om aangeraakt te worden in jouw persoonlijke proces. Je hoeft niet te weten waar het over gaat. Inzichten komen vanzelf als dit nodig is op het moment of later. Het mooie is dat het voelbaar is in jouw lichaam. En dat verdient jouw lichaam, want jouw lichaam is het huis van jouw ziel.

Verlang jij ernaar om te zijn wie jij echt bent? Om te leven vanuit onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en vanuit daar ook voor een ander?


Leer voelen wat jouw eigen energie is en wat van een ander is.

Maak keuzes die passen bij jou.

Leer voelen waar jouw behoeften liggen.

Ontdek wat jij belangrijk vind en wat jij wilt.

Leer jouw grenzen herkennen en aangeven.

Zet jezelf op nummer 1 zonder je schuldig te voelen of jezelf egoïstisch te vinden.

“Ervaar hoe het is om te leven vanuit hart en ziel.”